പാറശാല രൂപതയുടെ പുതിയ അധ്യക്ഷൻ ബിഷപ് തോമസ് മാർ യൗസേബിയോസിനെ കർദിനാൾ മാർ ബസേലിയോസ് ക്ലീമിസ് കാതോലിക്കാ ബാവാ കുരിശുമാല അണിയിച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നു

0

പാറശാല രൂപതയുടെ പുതിയ അധ്യക്ഷൻ ബിഷപ് തോമസ് മാർ യൗസേബിയോസിനെ കർദിനാൾ മാർ ബസേലിയോസ് ക്ലീമിസ് കാതോലിക്കാ ബാവാ കുരിശുമാല അണിയിച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നു .ബിഷപ് സാമുവൽ മാർ ഐറേനിയോസ് ,നിയുക്ത ബിഷപ് മോൺ.ജോൺ കൊച്ചു തുണ്ടിൽ എന്നിവർ സമീപം