ലണ്ടൻ : 7-ാം മത് നാഷണൽ കൺവൻഷൻ യു-കെ റിജിയൻ
മുവാറ്റുപ്പുഴ ഭദ്രാസനാധിപനായിരിക്കുന്ന് അഭിവന്ദ്യ യൂഹാനോൻ മോർ തിയോഡോഷ്യസ് മെത്രാപ്പോലിത്തായുടെ മഹനിയ നേതൃത്വത്തിൽ.