ശിശുദിനാശംസകൾ : MCYM സഭാതല സമിതി

0

തിരുവനന്തപുരം : ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിന സ്മരണയില്‍ രാജ്യത്തെ കുട്ടികള്‍ ഇന്ന് ശിശുദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു.
എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ശിശുദിന ആശംസകൾ.